Lời bài hát: Cải lương Nước mắt đen – Thanh Điền, Thiên Nga, Thanh Kim Huệ

Cải lương Nước mắt đen – Thanh Điền, Thiên Nga, Thanh Kim Huệ -

Cải lương Nước mắt đen – Thanh Điền, Thiên Nga, Thanh Kim Huệ