Lời bài hát: Cải lương Nước mắt người điên – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải lương Nước mắt người điên – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm -

Vở Cải Lương Nước Mắt Người Điên với sự tham gia của các nghệ sỹ: Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Ngọc Đáng, Phương Quang

Diễn viên: Ngọc Đáng, Ngọc Huyền, Vũ Linh, Phương Quang, Linh Tâm
Đạo diễn:Xuân Phước
Cải lương Nước mắt người điên – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm