Lời bài hát: Cải lương Nước mắt tình em – Tấn Giao, Như Quỳnh, Giang Bích Phượng

Cải lương Nước mắt tình em – Tấn Giao, Như Quỳnh, Giang Bích Phượng -

Cải lương Nước mắt tình em – Tấn Giao, Như Quỳnh, Giang Bích Phượng