Lời bài hát: Cải lương Phận Gái 12 Bến Nước – Thanh Sang, Phượng Liên, Văn Chung

Cải lương Phận Gái 12 Bến Nước – Thanh Sang, Phượng Liên, Văn Chung -

Cải lương Phận Gái 12 Bến Nước – Thanh Sang, Phượng Liên, Văn Chung