Lời bài hát: Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao

Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao -

https://www.youtube.com/watch?v=AnHFKJNMqV8

Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao