Lời bài hát: Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao

Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao -

Cải lương Phim truyện Ai sợ ai – Chí Linh, Như Quỳnh, Tấn Giao