Lời bài hát: Cải lương Quán Khuya Sầu Viễn – Khách Minh Phụng, Lệ Thủy

Cải lương Quán Khuya Sầu Viễn – Khách Minh Phụng, Lệ Thủy -

Cải lương Quán Khuya Sầu Viễn – Khách Minh Phụng, Lệ Thủy