Lời bài hát: Cải lương Quê mẹ – Phương Hồng Thủy, Hà My, Út Bạch Lan

Cải lương Quê mẹ – Phương Hồng Thủy, Hà My, Út Bạch Lan -

Cải lương Quê mẹ – Phương Hồng Thủy, Hà My, Út Bạch Lan