Lời bài hát: Cải lương Rồi ba mươi năm sau – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương Rồi ba mươi năm sau – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương Rồi ba mươi năm sau – Minh Vương, Lệ Thủy