Lời bài hát: Cải lương Ru Giấc Thương Đau – Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương Ru Giấc Thương Đau – Vũ Linh, Kim Tử Long -

Cải lương Ru Giấc Thương Đau – Vũ Linh, Kim Tử Long