Lời bài hát: Cải lương Sám hối – Phương Hồng Thủy, Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Sám hối – Phương Hồng Thủy, Vũ Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương Sám hối – Phương Hồng Thủy, Vũ Linh, Thoại Mỹ