Lời bài hát: Cải lương Sân khấu về khuya – Mỹ Châu,Trọng Phúc,Đức Minh

Cải lương Sân khấu về khuya – Mỹ Châu,Trọng Phúc,Đức Minh -

Cải lương Sân khấu về khuya – Mỹ Châu,Trọng Phúc,Đức Minh