Lời bài hát: Cải lương Sao em còn khóc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương Sao em còn khóc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương Sao em còn khóc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền