Lời bài hát: Cải lương Sóng ngầm – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Sóng ngầm – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương Sóng ngầm – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ