Lời bài hát: Cải lương Tấm lòng của mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Ngân

Cải lương Tấm lòng của mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Ngân -

Cải lương Tấm lòng của mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Ngân