Lời bài hát: Cải lương tâm lý xã hội Đoạn tuyệt – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương tâm lý xã hội Đoạn tuyệt – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long -

Cải lương tâm lý xã hội Đoạn tuyệt – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long