Lời bài hát: Cải lương tâm lý xã hội Ngăn cách một dòng sông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân

Cải lương tâm lý xã hội Ngăn cách một dòng sông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân -

Cải lương tâm lý xã hội Ngăn cách một dòng sông – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân