Lời bài hát: Cải lương tâm lý xã hội: Xó chợ đầu đường – Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương tâm lý xã hội: Xó chợ đầu đường – Vũ Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương tâm lý xã hội: Xó chợ đầu đường – Vũ Linh, Thoại Mỹ