Lời bài hát: Cải lương Tân bông hồng cài áo – Ngọc Huyền, Vân Hà, Trinh Trinh

Cải lương Tân bông hồng cài áo – Ngọc Huyền, Vân Hà, Trinh Trinh -

Cải lương Tân bông hồng cài áo – Ngọc Huyền, Vân Hà, Trinh Trinh