Lời bài hát: Cải lương Tiễn biệt – Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Ngân

Cải lương Tiễn biệt – Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Ngân -

Cải lương Tiễn biệt – Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Ngân