Lời bài hát: Cải lương Tiếng đàn trôi trên sông – Phượng Hằng, Trọng Phúc, Chí Linh

Cải lương Tiếng đàn trôi trên sông – Phượng Hằng, Trọng Phúc, Chí Linh -

Cải lương Tiếng đàn trôi trên sông – Phượng Hằng, Trọng Phúc, Chí Linh