Lời bài hát: Cải lương Tình cha – Kim Tử Long, Tài Linh, Chí Linh, Tú Sương

Cải lương Tình cha – Kim Tử Long, Tài Linh, Chí Linh, Tú Sương -

Cải lương Tình cha – Kim Tử Long, Tài Linh, Chí Linh, Tú Sương