Lời bài hát: Cải lương Tình chú Thòn – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng

Cải lương Tình chú Thòn – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng -

Cải lương Tình chú Thòn – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng