Lời bài hát: Cải lương Tình cô đào hát – Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga

Cải lương Tình cô đào hát – Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga -

Cải lương Tình cô đào hát – Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga