Lời bài hát: Cải lương tình đất tình người – Mỹ Châu, Thanh Sang, Thanh Ngân

Cải lương tình đất tình người – Mỹ Châu, Thanh Sang, Thanh Ngân -

Cải lương tình đất tình người – Mỹ Châu, Thanh Sang, Thanh Ngân