Lời bài hát: Cải lương Tình khúc đêm giao thừa – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương Tình khúc đêm giao thừa – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương Tình khúc đêm giao thừa – Ngọc Huyền, Vũ Linh