Lời bài hát: Cải lương Tình nồng cho em – Kim Tiểu Long,Thanh Ngân

Cải lương Tình nồng cho em – Kim Tiểu Long,Thanh Ngân -

 

Cải lương Tình nồng cho em – Kim Tiểu Long,Thanh Ngân