Lời bài hát: Cải lương Tình phụ tử – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ

Cải lương Tình phụ tử – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ -

Cải lương Tình phụ tử – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ