Lời bài hát: Cải lương Tình và hiếu – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân

Cải lương Tình và hiếu – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân -

Cải lương Tình và hiếu – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân