Lời bài hát: Cải lương Tình xa nghĩa nặng – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy

Cải lương Tình xa nghĩa nặng – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy -

Cải lương Tình xa nghĩa nặng – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy