Lời bài hát: Cải lương Tình yêu muôn mặt – Châu Thanh, Vương Linh, Cẩm Tiên, Thanh Hằng

Cải lương Tình yêu muôn mặt – Châu Thanh, Vương Linh, Cẩm Tiên, Thanh Hằng -

Cải lương Tình yêu muôn mặt – Châu Thanh, Vương Linh, Cẩm Tiên, Thanh Hằng