Lời bài hát: Cải lương Trở về mái nhà xưa – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Trở về mái nhà xưa – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Cải lương Trở về mái nhà xưa – Ngọc Huyền, Kim Tử Long