Lời bài hát: Cải lương tuồng Hãy ngủ yên niềm đau – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương tuồng Hãy ngủ yên niềm đau – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương tuồng Hãy ngủ yên niềm đau – Vũ Linh, Tài Linh