Lời bài hát: Cải lương tuồng Sở Vân cứu giá – Mỹ Châu, Minh Vương

Cải lương tuồng Sở Vân cứu giá – Mỹ Châu, Minh Vương -

Mỹ Châu, Minh Vương, Đức Minh, Thanh Ngân, Vũ Luân, Trọng Nghĩa, Ngân Huệ, Kiều Mai Lý, Hữu Châu, Ánh Tuyết, Giang Châu, Quốc Nhĩ, Vũ Đức

Cải lương tuồng Sở Vân cứu giá – Mỹ Châu, Minh Vương