Lời bài hát: Cải lương Vĩnh biệt một cuộc tình – Cẩm Tiên, Trọng Phúc

Cải lương Vĩnh biệt một cuộc tình – Cẩm Tiên, Trọng Phúc -

Cải lương Vĩnh biệt một cuộc tình – Cẩm Tiên, Trọng Phúc