Lời bài hát: Cải lương Vĩnh biệt tình đầu – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải lương Vĩnh biệt tình đầu – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân -

Cải lương Vĩnh biệt tình đầu – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân