Lời bài hát: Cải lương Vợ là tất cả – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Bảo Quốc

Cải lương Vợ là tất cả – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Bảo Quốc -

Cải lương Vợ là tất cả – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Bảo Quốc