Lời bài hát: Cải lương Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tuấn

Cải lương Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tuấn -

Cải lương Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tuấn