Lời bài hát: Cải lương xã hội Ai giận ai thương – Vũ Linh, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Ai giận ai thương – Vũ Linh, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Ai giận ai thương – Vũ Linh, Thanh Ngân