Lời bài hát: Cải lương xã hội Ai là mẹ – Hương Lan, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Ai là mẹ – Hương Lan, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Ai là mẹ – Hương Lan, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy