Lời bài hát: Cải lương xã hội Ấm lại tình xuân – Võ Minh Lâm, Như Huỳnh

Cải lương xã hội Ấm lại tình xuân – Võ Minh Lâm, Như Huỳnh -

Cải lương xã hội Ấm lại tình xuân – Võ Minh Lâm, Như Huỳnh