Lời bài hát: Cải lương xã hội Ảo ảnh cuộc tình – Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Ảo ảnh cuộc tình – Tài Linh, Kim Tử Long -

Cải lương xã hội Ảo ảnh cuộc tình – Tài Linh, Kim Tử Long