Lời bài hát: Cải lương xã hội: Ảo ảnh – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Hồng Nga, Thoại Miêu

Cải lương xã hội: Ảo ảnh – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Hồng Nga, Thoại Miêu -

Vở cải lương xã hội: Ảo ảnh.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Vũ Linh, Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Diệp Lang, Hồng Nga

Cải lương xã hội: Ảo ảnh – Vũ Linh, Thoại Mỹ, Hồng Nga, Thoại Miêu