Lời bài hát: Cải lương xã hội Bản Tình Ca – Vũ Linh,Tài Linh, Trọng Phúc

Cải lương xã hội Bản Tình Ca – Vũ Linh,Tài Linh, Trọng Phúc -

Cải lương xã hội Bản Tình Ca – Vũ Linh,Tài Linh, Trọng Phúc