Lời bài hát: Cải lương xã hội Bóng Chim Tăm Cá – Út Trà Ôn, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Bóng Chim Tăm Cá – Út Trà Ôn, Kim Tử Long -

Cải lương xã hội Bóng Chim Tăm Cá – Út Trà Ôn, Kim Tử Long