Lời bài hát: Cải lương xã hội Bông hồng cài áo – Thanh Ngân, Hữu Tài

Cải lương xã hội Bông hồng cài áo – Thanh Ngân, Hữu Tài -

Cải lương xã hội Bông hồng cài áo – Thanh Ngân, Hữu Tài