Lời bài hát: Cải lương xã hội: Gạo Chợ Nước Sông – Vũ Linh, Hương Lan, Bảo Chung

Cải lương xã hội: Gạo Chợ Nước Sông – Vũ Linh, Hương Lan, Bảo Chung -

Cải lương xã hội: Gạo Chợ Nước Sông – Vũ Linh, Hương Lan, Bảo Chung