Lời bài hát: Cải lương xã hội: cải lương Tình Đời Và Nước Mắt – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội: cải lương Tình Đời Và Nước Mắt – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội: cải lương Tình Đời Và Nước Mắt – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ