Lời bài hát: Cải lương xã hội Chân tình – Ngọc Đáng, Phượng Hằng

Cải lương xã hội Chân tình – Ngọc Đáng, Phượng Hằng - ,

Cải lương xã hội Chân tình – Ngọc Đáng, Phượng Hằng