Lời bài hát: Cải lương xã hội Cho vẹn hương nguyền – Vũ Linh, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Cho vẹn hương nguyền – Vũ Linh, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội: Cho vẹn hương nguyền Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Thanh Hằng… đăng tải bởi Nhạc cải lương Việt…

Cải lương xã hội Cho vẹn hương nguyền – Vũ Linh, Thoại Mỹ