Lời bài hát: Cải lương xã hội Chuyện một vì sao – Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Chuyện một vì sao – Vũ Luân, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Chuyện một vì sao – Vũ Luân, Thanh Ngân